693 6114 150 & 210 440 8886 info@smailis.lawyer

Συντάξεις e-ΕΦΚΑ

Πιστοποιημένος επαγγελματίας e-EΦΚΑ για απονομή συντάξεων.
Υπολογισμός κύριας-επικουρικής.

Πιστοποιημένος επαγγελματίας
e-EΦΚΑ για έκδοση συντάξεων

Ο e-EΦΚΑ έχει αναθέσει με σύμβαση στον δικηγόρο Λάμπρο Σμαΐλη, ως πιστοποιημένο επαγγελματία, την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο άρθρο 255 παρ.1 του Ν. 4798/2021, την υπ’ αρ. 45891/2-7-2021 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αρ. 67154/13-9-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πως εμπλέκεται ο πιστοποιημένος στη διαδικασία συνταξιοδότησης

Η διαδικασία συνταξιοδότησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Υποβολή αίτησης
  2. Επεξεργασία αιτήματος
  3. Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης
  4. Πληρωμή σύνταξης

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας εμπλέκεται στην επεξεργασία του αιτήματος υπό τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις και στην έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Τι είναι και τι κάνει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας;

O πιστοποιημένος επαγγελματίας θεσπίστηκε με το άρθρου 255 Ν.4798/2021 με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών. Είναι δικηγόρος ή λογιστής που μετά από εκπαίδευση έχει περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις και έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας εμπλέκεται στη διαδικασία συνταξιοδότησης καθώς:

  1. διαπιστώνει τον χρόνο ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης και εκδίδει σχετική βεβαίωση,
  2. διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου και εκδίδει σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση,
  3. υπολογίζει το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδει σχετική βεβαίωση,
  4. συντάσσει σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης,
  5. εκδίδει την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1).

Τα σχέδια και οι βεβαιώσεις που συντάσσει και εκδίδει ο πιστοποιημένο επαγγελματίας παράγει πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές.

Με βάση τις βεβαιώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και εκδίδουν την πράξη απονομής της σύνταξης.

Η πράξη απονομής της σύνταξης αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020. Ειδικά όταν υποβληθεί σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης κύριας ή επικουρικής, αυτή περιλαμβάνει υπολογισμό του ποσού της σύνταξης και η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχεδίου απόφασης.

Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σχέδιο θεωρείται εγκεκριμένο και επέχει θέση πράξης απονομής σύνταξης, η οποία αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας εκδίδει βεβαιώσεις και συντάσσει σχέδια αποφάσεων που αφορούν στους πρώην φορείς: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ ( ΤΕΒΕ-ΤΑΕ) και ΟΓΑ.

Πως μπορώ να απευθυνθώ σε πιστοποιημένο επαγγελματία και να κλείσω ραντεβού για την έκδοση της σύνταξής μου;

Κατά τη διαδικασία υποβολής της Ψηφιακής Αίτησης  Συνταξιοδότησης μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ ΑΤΛΑΣ  https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi,  αφότου συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης σας, θα οδηγηθείτε στην καρτέλα « ανάθεση σε πιστοποιημένο επαγγελματία». Εκεί θα κληθείτε να απαντήσετε στην ερώτηση: «9.1. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί αυτοματοποιημένα η απόφαση, επιθυμείτε την ανάθεση της υπόθεσης σε πιστοποιημένο επαγγελματία;» είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ. Αμέσως μετά επιλέγετε πόλη και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με το όνομα του πιστοποιημένου εφόσον τον γνωρίζετε ή οποιονδήποτε άλλον. Τότε από την πλατφόρμα βλέπετε τη διαθεσιμότητα του πιστοποιημένου και επιλέγετε την ημερομηνία που θέλετε για να κλείσετε το ραντεβού. Στην οθόνη εμφανίζονται τα διαθέσιμα ραντεβού που έχει ορίσει ο πιστοποιημένος. Εφόσον βρείτε την ώρα του  ραντεβού που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να το δεσμεύσετε πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Τι περιλαμβάνει το ραντεβού με τον πιστοποιημένο; Πως θα υποβάλλω τα δικαιολογητικά μου;

Στον πιστοποιημένο επαγγελματία, κατά το προγραμματισμένο ραντεβού, θα υποβάλετε τα δικαιολογητικά. Ο πιστοποιημένος αφού εξετάσει το φάκελο, θα τα παραλάβει με διαδικασία πρωτοκόλλησης, θα τα ελέγξει, θα διαπιστώσει αν υπάρχουν ελλείποντα, αν απαιτούνται και επιπρόσθετα με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης. Κατά τη συζήτηση που θα έχετε με τον πιστοποιημένο, θα καταγράψει το ασφαλιστικό σας ιστορικό για να διευκολυνθεί η αναζήτηση, να καταχωρηθεί ο χρόνος και να συλλεγούν οι σχετικές πληροφορίες.

Ο πιστοποιημένος δημιουργεί έτσι τον πρωτότυπο συνταξιοδοτικό φάκελο ο οποίος στο τέλος της διαδικασίας θα αποσταλεί στο υποκατάστημα.

Ποια η διαδικασία αναζήτησης των δικαιολογητικών;

Κατά τη διαδικασία υποβολής της ψηφιακής αίτησης συνταξιοδότησης που έχει θέση «υπεύθυνης δήλωσης»,  ο ασφαλισμένος απαντά σε ερωτήσεις που καθορίζουν στο τέλος της διαδικασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να προσκομίσει στον πιστοποιημένο στην περίπτωση που δεν εκδοθεί αυτοματοποιημένα η απόφαση και ανατεθεί σε επαγγελματία.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στον ασφαλιστικό χρόνο (βιβλιάρια, αποδείξεις πληρωμής εισφορών, κλπ) υποβάλλονται άμεσα κατά το ραντεβού για να μπορεί να εκκινηθεί η εργασία του πιστοποιημένου.

Όσα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν με αυτόματο τρόπο=χωρίς άλλες ενέργειες.

Όσα δικαιολογητικά έχει διαθέσιμα ο ασφαλισμένος γίνονται δεκτά προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Όσα δικαιολογητικά δεν προσκομίσει αυτοβούλως ο  ασφαλισμένος και εντάσσονται στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αναζητούνται υποχρεωτικά.

Ο πιστοποιημένος δεν έχει υποχρέωση να αναζητήσει τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο ασφαλισμένος μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Όπου αναφέρεται ως δικαιολογητικό «υπεύθυνη δήλωση», δεν απαιτείται να υποβληθεί εγγράφως, εφόσον έχει απαντηθεί στην υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση. Όμως αν υπάρχει αλλαγή βούλησης του αιτούντος/ασφαλισμένου τότε θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό.

Ποιος ο ρόλος του πιστοποιημένου στην εξαγορά πλασματικού χρόνου, μειωμένη σύνταξη κλπ;

Για τη λήψη απόφασης επιλογής εξαγορών, μειωμένης σύνταξης κ.ο.κ,  ο πιστοποιημένος επαγγελματίας παραθέτει στον ασφαλισμένο τα δεδομένα και τις επιλογές που υπάρχουν με βάση τα στοιχεία του φακέλου (πχ ο αιτών/ασφαλισμένος αν πρέπει να πληρώσει για πλασματικό χρόνο ή να λάβει μειωμένη σύνταξη ή να περιμένει κλπ) και στη συνέχεια ο αιτών/ασφαλισμένος αποφασίζει και προσκομίζει το απαιτούμενο κατά περίπτωση δικαιολογητικό ( πχ δεν μπορεί ο πιστοποιημένος να προχωρήσει σε εξαγορά χρόνου ή στην έκδοση απόφασης για μειωμένη σύνταξη κλπ αν δεν το έχει επιλέξει ο αιτών/ασφαλισμένος ακόμα και αν αυτή είναι η καλύτερη επιλογή).

Παρέχουμε υπηρεσίες προετοιμασίας για την έκδοση συντάξεων:

Υποβολή ψηφιακής αίτησης συνταξιοδότησης:

   • Η Αίτηση συνταξιοδότησης είναι το πρώτο βήμα για να εκκινήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης.
   • Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα από όλους τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi).
   • Η ορθή υποβολή της αίτησης έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτάχυνση της επεξεργασίας του αιτήματος και την έγκαιρη έκδοση της σύνταξης.
   • Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή της ψηφιακής αίτησης μετά από την πλήρη προετοιμασία του συνταξιοδοτικού φακέλου και την ανάθεση της έκδοσης απόφασης στον πιστοποιημένο δικηγόρο Λάμπρο Σμαΐλη ή σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

Υποβολή αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων:

Ανάλογα με την περίπτωση για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υποβολή αίτησης για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, τον υπολογισμό των εισφορών εξαγοράς, την έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

Προσυνταξιοδοτική Γνωμοδότηση:

Παροχή νομικών συμβουλών ανά περίπτωση σχετικά με:

   • Τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος κύριας σύνταξης, απλής ή διαδοχικής για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.
   • Τη νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης με τη διαπίστωση- ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ανά τέως φορέα, τη διαπίστωση οφειλών, ορθής πληρωμής εισφορών, ρυθμίσεις μη μισθωτών, προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
   • Τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης με τους κανόνες του Ν.4387/2016 και του Ν. 4670/2020.
   • Τα παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης-νομιμοποίησης του χρόνου ασφάλισης.
   • Τις ιδιαιτερότητες και τη διαδικασία θεμελίωσης στην επικουρική σύνταξη.

Υπολογισμός κύριας και επικουρικής σύνταξης

Μην περιμένετε να φθάσετε στο όριο ηλικίας για να ασχοληθείτε με τη συνταξιοδότησή σας. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας και η διαμόρφωση του συντάξιμου μισθού, η εξαγορά πλασματικών χρόνων,  μας αφορούν πολύ πριν τη συμπλήρωση του 62ου έτους.
Το Δικηγορικό Γραφείο Λάμπρου Σμαΐλη σε συνεργασία με την www.syntaksi.com  και με τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών παρέχει:

  • πλήρη μελέτη συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ, με αποτύπωση τις σημερινής εικόνας και πλήρη σενάρια για το μέλλον.
  • Υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.
  • Υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς που θα χρειαστεί ο ασφαλισμένος για τις μέρες που επιθυμεί με βάση τον τελευταίο του μισθό ή την ασφαλιστική του κατηγορία.
  • Υπολογισμός Σύνταξης ΟΓΑ με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του π.ΟΓΑ.