693 6114 150 & 210 440 8886 info@smailis.lawyer

Όροι χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | e-EFKA | Γνωστοποίηση

Όροι Χρήσης

Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με καθέναν από τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν («Όροι Χρήσης»). Το Δικηγορικό Γραφείο Λάμπρου Σμαΐλη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση συνιστά τη συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης όπως τροποποιήθηκαν. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, σε ουδεμία περίπτωση συνιστά σύναψη οποι­ασ­δή­ποτε μορφής ή σχέσης εντολής, εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το Δικηγορικό Γραφείο.

Συνδέσεις

Οι σύνδεσμοι από τον ιστότοπο στον παγκόσμιο ιστό προς άλλους ιστότοπους δεν αποτελούν έγκριση αυτών των τοποθεσιών. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο ως υπηρεσία πληροφοριών. Είναι δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους ιστότοπους.

Ο ιστότοπος δεν παρέχει νομικές συμβουλές

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων, μηνυμάτων, κειμένου, γραφικών, εικόνων και άλλου υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο («Περιεχόμενο») είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Το Περιεχόμενο δεν προορίζεται να υποκαταστήσει επαγγελματικές νομικές συμβουλές.

Συμπεριφορά χρήστη

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστότοπου, να καταστήσει τον ιστότοπο μη προσβάσιμο σε άλλους ή να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή στο περιεχόμενο. Συμφωνείτε να μην προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε με άλλον τρόπο το περιεχόμενο ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν προορίζεται για εσάς. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικαιώματα τρίτων.

Πληροφορίες αρχείου καταγραφής διακομιστή

Οι διακομιστές ιστού μας δημιουργούν περιλήψεις που μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με υπολογιστές ή συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπο ή για γενική δραστηριότητα στον ιστότοπο, όπως οι ακόλουθες:

  • Διεύθυνση Διαδικτύου υπολογιστή ή συσκευής. Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ και λοιπά στοιχεία που ενδέχεται να συναχθούν μέσω αυτής (επί παραδείγματι η τοποθεσία του χρήστη- σε επίπεδο πόλης) διατηρούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
  • Τύπος προγράμματος περιήγησης (browser) ή άλλης εφαρμογής που χρησιμοποιείται
  • Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ή της συσκευής
  • Ιστοσελίδες που ζητούνται από τους χρήστες
  • Παραπομπές ιστοσελίδων
  • Χρόνος που δαπανάται στον ιστότοπο

Αν και οι πληροφορίες σε τέτοιες περιλήψεις γενικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ατόμων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκευθούν κατά λάθος. Οι διαχειριστές διακομιστών ιστού μας χρησιμοποιούν επίσης αρχεία καταγραφής για αναγνώριση και παρακολούθηση σφαλμάτων, καθώς και για σκοπούς ελέγχου.

Cookies και ασφάλεια σύνδεσης

Τα cookies χρησιμοποιούνται συχνά για τη διατήρηση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και τις σελίδες που έχει επισκεφτεί ένας χρήστης. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή cookies απενεργοποιώντας τα cookies και αφαιρώντας τα από τον σκληρό σας δίσκο.

 Συνέχεια Παρεχόμενων Δεδομένων

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή τον διακομιστή ιστού ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στις πληροφορίες και/ή τα προγράμματα που περιγράφονται στο παρόν ανά πάσα στιγμή.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το υλικό που δημοσιεύεται ή με άλλο τρόπο είναι προσβάσιμο μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, άρθρων, γνωμών, φωτογραφιών, εικόνων, εικονογραφήσεων, πληροφοριών, περιεχομένου, εκθέσεων, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, γραφικών, διεπαφών, ιστοσελίδων, κειμένου, αρχείων, λογισμικού, προϊόντων, υπηρεσιών , ονόματα προϊόντων, επωνυμίες εταιρειών, εμπορικά σήματα, λογότυπα και εμπορικές επωνυμίες που περιέχονται στον ιστότοπο και συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται ή εμφανίζεται το Περιεχόμενο και όλες οι σχετικές πληροφορίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή χρησιμοποιούνται με άδεια.

Η συλλογή του Περιεχομένου αυτού του ιστότοπου είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Δικηγορικό Γραφείο Λάμπρου Σμαΐλη.  Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις πρόσθετες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Λήξη

Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε την άδεια χρήσης αυτού του ιστότοπου και να αποκλείσουμε ή να αποτρέψουμε μελλοντική πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Μετά την καταγγελία, οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Αποδοχή

Με την αποδοχή αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων, συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για τις ενέργειές σας στον ιστότοπο. θα αποζημιώσετε το Δικηγορικό Γραφείο Λάμπρου Σμαΐλη για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του ιστότοπου ή προκύπτουν από τη χρήση, την κακή χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, της υπηρεσίας ή του περιεχομένου ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων όρων χρήσης.

Εάν δεν συμφωνείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να κλείσετε αυτό το παράθυρο τώρα.

Η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνιστά αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το απόρρητο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες έρχονται σε εμάς με πολύ προσωπικά προβλήματα και πιστεύουμε ότι θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τους εμπιστευτικές. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας να προστατεύσουμε το απόρρητό σας πολύ σοβαρά.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών και τη λειτουργία του Δικηγορικού Γραφείου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για εμάς επιπλέον των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων για το απόρρητο των πελατών.

Ποιά προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, καθώς και άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση της επιχείρησης μας με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, τη θεμελίωση αξιώσεώς σας ή/και για την υπεράσπιση της υπόθεσής σας, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Για ποιό σκοπό συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά, να σας εκπροσωπούμε ενώπιον των Δικαστηρίων, να συντάξουμε νομικά κείμενα για λογαριασμό σας, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας..

Ποιά είναι η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας;;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη διεξαγωγή της υπόθεσης που μας έχετε αναθέσει, είναι δε απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη (σύμφωνα με το άρθρο 37 στοιχ. θ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Επαγγέλματος), αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

Ποιοί είναι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του/ς, όπως και σε δικαστήρια και σε άλλες δημόσιες αρχές, με σκοπό την υπεράσπιση της υπόθεσής σας.

Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει και το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τηρούμε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της υποθέσεως ή την ανάκληση της εντολής από τον εντολέα μας.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας, Διόρθωσης, Περιορισμού της επεξεργασίας, Διαγραφής, Φορητότητας και Εναντίωσης στην επεξεργασία.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε, εγγράφως, αίτημα στη ταχυδρομική διεύθυνση Θεμιστοκλέους 23-25 & Ακαδημίας, 106 77 ΑΘΗΝΑ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση lampros@smailis.lawyer

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

e-EΦΚΑ

Ο Λάμπρος Σμαΐλης ως πιστοποιημένος επαγγελματίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4, περ. (1) του ΓΚΠΔ, που περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του e-ΕΦΚΑ ενεργεί ως «Εκτελών την επεξεργασία» (αρ. 4 περ. (8) ΓΚΠΔ) και υπέχει τις εκ του άρ. 28 ΓΚΠΔ υποχρεώσεις. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας ως εκ της ιδιότητας του ως Εκτελών την επεξεργασία δεσμεύεται και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του επιβάλλει η υφιστάμενη Νομοθεσία.

Ειδικότερα:

 • Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνον για τους σκοπούς που έχει ορίσει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νο-μοθεσία και τις έγγραφες οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του και σύμφωνα με τους όρους της από 22.12.2021 σύμβασης.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε γνώση του στο πλαίσιο της σύμβασης και μετά την λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει την αποκά-λυψη τους.
 • Απαγορεύεται να αναθέτει οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε τυχόν υπεργολάβο ή προστηθέντα αυτού ή πρόσωπα υπό την άμεση εποπτεία του.
 • Τηρεί τις, κατά τον ΓΚΠΔ, αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο αφ’ ενός να προστατεύει τα δικαιώματα του Υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ) αφ’ ετέρου να διευκολύνει τον e-ΕΦΚΑ, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε εύλογη επιμέλεια, λαμβάνοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιλαμβάνονται σε έγγραφα ή φορείς ψηφιακών δεδομένων, να διατηρούνται υπό α-σφαλείς συνθήκες, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος απώλειάς τους ή πρόσβασης τρίτων σε αυτές. Τα ληφθέντα από τον Πι-στοποιημένο Επαγγελματία μέτρα θα πρέπει να επαληθεύονται και να επικαιροποιούνται από τον ίδιο βάσει των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Με την λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο ή ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας που έχει κατά περίπτω-ση ανατεθεί στον Πιστοποιημένο Επαγγελματία από τον e-ΕΦΚΑ ή όταν το ζητά ο τελευταίος και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας ανα-λαμβάνει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του e-ΕΦΚΑ, να επιστρέψει σε αυτόν τα Προσωπικά Δεδομένα ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγρα-φής, εκτός εάν η τήρησή τους ή μέρους αυτών επιβάλλεται από διάταξη νόμου του δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας ενημερώνει σχετικά τον e-ΕΦΚΑ.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως τον e-ΕΦΚΑ για κάθε τυχόν απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει τον e-ΕΦΚΑ στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων και, εν γένει, στην διασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 32-36 ΓΚΠΔ (ασφάλεια δεδομένων, γνωστοποι-ήσεις περιστατικών ασφαλείας στην ΑΠΔΠΧ ή / και στα Υποκείμενα των δεδομένων, διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, προηγούμενη διαβούλευση), καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για την απόδειξη της συμμόρφωσης του e-ΕΦΚΑ προς τον ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδέχεται ελέγχους συμμόρφωσης (compliance audits) από ελεγκτή της επιλογής και με κόστος του e-ΕΦΚΑ μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του e-ΕΦΚΑ κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του. Εάν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης εντοπιστούν σφάλματα ή ελλείψεις, ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας υποχρεούται να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση αυτών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί με τον e-ΕΦΚΑ και με δικές του δαπάνες

Γνωστοποίηση

Η επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη. Δεν σας οφείλουμε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ως αποτέλεσμα της επίσκεψης σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.
Λόγω των συνεχών αλλαγών στη νομοθεσία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενημερωμένες ή ακριβείς (ειδικά οι παλαιότερες αναρτήσεις του ιστολογίου μας).
Το Δικηγορικό Γραφείο Λάμπρου Σμαΐλη αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για την ενημέρωση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε ιστότοπους για τους οποίους έχουμε παράσχει συνδέσμους. Επικοινωνήστε μαζί μας ή μιλήστε με τον νομικό σας σύμβουλο πριν προβείτε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την υπόθεσή σας.